online marketing scan

A&S Consultancy

A&S Consultancy is een onafhankelijk consultancy- en adviesbureau. Het bureau levert landelijke diensten op het brede gebied van de sociale zekerheid. Hierbij kan worden gedacht aan uitvoering, beleid, kwaliteitsbeheersing en management bij onder andere (inter)gemeentelijke sociale diensten, afdelingen Sociale Zaken en UWV Werkbedrijven.

A&S Consultancy doet dit werk onder andere in de vorm van detachering, advisering, uitbesteding, projecten en opleiding en training. Bij deze vormen van dienstverlening staan klantgerichtheid, kwaliteit, eerlijk zaken doen, specialisatie en goed werkgeverschap centraal.

Quebit heeft een nieuwe website gebouwd voor A&S Consultancy, een website die past bij de kwalitatieve uitstraling van het bedrijf. Concreet heeft Quebit hierbij het volgende gerealiseerd:

  • Responsive design
  • Call to action
Bezoek de website