Quebit team

A&S Consultancy

A&S Consultancy is een onafhankelijk consultancy – en adviesbureau. Het bureau levert landelijk diensten op het brede gebied van de sociale zekerheid. U kunt daarbij denken aan uitvoering, beleid, kwaliteitsbeheersing en management bij onder andere (inter)gemeentelijke sociale diensten, afdelingen Sociale Zaken en het UWV Werkbedrijven.

A&S Consultancy heeft een prachtige visuele website. Wanneer de bezoekers op de website komen krijgen zij direct een impressie van de diensten van het bureau door middel van een slider. In de slider staan beeldmateriaal, Unique Selling Points (USPs) en klikbare links naar andere pagina’s over de verschillende diensten. Daarnaast staan het telefoonnummer en e-mailadres in de header. Ook staan de contactgegevens in een sidebar. Dit zijn call-to-actions waarmee bezoekers gestimuleerd worden tot actie over te gaan.

In een stuk tekst op de homepagina over A&S Consultancy staan USPs en kenmerken van de dienstverlening. Hierdoor krijgen de bezoekers direct informatie over het bureau zonder hiervoor naar een andere pagina genavigeerd te moeten hebben. Tot slot kan de bezoeker via het menu gemakkelijk navigeren naar de andere pagina’s die onderverdeeld zijn op basis van de verschillende diensten, kandidaten, en een contactpagina. Hierdoor zijn gerichte paden gecreëerd waar de bezoekers gemakkelijk doorheen kunnen wandelen.

A&S Consultancy
Bezoek de website