Google partner
0297 745 555
Privacy Policy

Privacy Policy

In dit privacy statement wordt het privacy beleid van de website www.Quebit.nl (hierna: de website) omschreven. Onder de inhoud van dit privacy statement vallen alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Quebit. Gebruikers van de website van Quebit worden via deze privacy policy geïnformeerd over de manier waarop Quebit omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website automatisch en/of actief verstrekt.

Gebruik website

Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van het bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Met behulp van cookies wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website gebruikt wordt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien de gebruiker dit aangeeft. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website.

Registratie persoonsgegevens

Bij gebruik making van de dienstverlening van Quebit, bij verzending van een informatie-aanvraag of bij anderszins contact met Quebit worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Quebit. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die de gebruiker zelf actief verstrekt. Quebit zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Eventueel kan Quebit persoonsgegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van Quebit. Een gebruiker die het niet wenselijk acht om informatie over Quebit te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven via info@quebit.nl

Behandeling gegevens

Verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Quebit hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Quebit betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de gebruiker daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Quebit is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Quebit respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer de gebruiker inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven of aan het eerder genoemde e-mail adres.

Alle actief door de gebruiker verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd. Voor verwijdering van het volledige gebruikersaccount kan een verzoek daartoe gericht worden aan het eerder genoemde email adres.

Beveiliging

Quebit spant zich tot het uiterste in uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van Quebit heeft inzage in geregistreerde persoonsgegevens.

Overig

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Quebit geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Quebit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via onderstaande contact-gegevens:

Quebit contactgegevens

Telefoon : +31 (0)297 745555
info@quebit.nl

Quebit B.V.
Vermogenweg 13
3641 SR Mijdrecht
Telefoon : 0297 745555
Fax : 084 727 2664

Recente projecten
Blog berichten
Online positie bepalen met SEO
Geplaatst op 14 augustus 2017

Google bepaalt de positie van een website altijd door te kijken naar verschillende zaken gericht op kwaliteit. Uw website wordt beoordeeld op originaliteit en relevantie. Wilt u goed gevonden worden op een bepaald zoekwoord? Zorg er dan voor dat uw tekst aansluit bij het onderwerp en creëer hier eventueel een aparte pagina op de website voor. […]

Lees meer
Social media: vijf tips voor bedrijven op social media
Geplaatst op 17 juli 2017

Social media: een begrip dat niet meer weg te denken is. Echter is er een flink verschil tussen zakelijk en persoonlijk gebruik van social media. Als bedrijf zijnde wilt u de lezers van uw social media post van nuttige informatie voorzien, u wilt dat zij geïnteresseerd raken in uw product of dienst en dat de […]

Lees meer
Waarschuwing: Opnieuw een ernstig ransomware virus: Petya
Geplaatst op 5 juli 2017

Eerder besteedde Quebit aandacht aan het ransomware virus WannaCry. Dit virus ‘gijzelde’ data om vervolgens geld te kunnen eisen om de data vrij te geven. Nu is er opnieuw sprake van een cyberaanval: Petya. De cyberaanval heeft een aantal eigenschappen die overeenkomen met het virus WannaCry, zoals het geld eisen om data van een slot […]

Lees meer
Alle blogberichten
Relaties over Quebit

Quebit was eigenlijk het eerste bedrijf waar ik een goed gevoel bij had. Zij tonen echt interesse in mijn zaken en zijn helder in wat ze voor mij kunnen betekenen.

Marten Horden, Horden Zonwering Lees meer

In de anderhalf jaar dat we nu met Quebit bezig zijn heb ik 30 tot 35% meer omzet gekregen. Dat is een stuk meer dan ik had verwacht.

Alex Simons, Quality Steigers en Sealing Lees meer

Mijn ervaring met Quebit – Korte lijnen, duidelijke communicatie en ze bouwen een mooi en professioneel product voor een eerlijke prijs. Daar hou ik van!

Alex van Dooren, Van Dooren Transport

Wij zijn al enige jaren tevreden klant bij Quebit; er wordt goed op je wensen ingespeeld & je kunt altijd snel op adequate feedback rekenen wanneer je vragen of issues hebt!

Denice Sijtsema, ADS Security B.V.